Ugdymo proceso organizavimas

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

2018–2019 mokslo metai

            Klasės

I – III

IV

Mokslo metų pradžia / Ugdymo proceso pradžia

09-03

Pusmečių trukmė

1-asis 09-03– 01-27

2-asis 01-28–06-21

1-asis  09-03– 01-27

2-asis 01-28–05-24

Rudens atostogos

2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos

2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

Ugdymo proceso

pabaiga

06-21

05-24

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

37 (185 dienos)

33 (165 dienos)

Vasaros atostogos

2018 m. birželio 25 d.–

2018 m. rugpjūčio 31 d.