Ugdymo proceso organizavimas

2017 – 2018 mokslo metai

Ugdymo proceso trukmė:

I–III klasės mokiniams – 181 ugdymo diena (2017 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. birželio 15 d.),

IV klasės mokiniams – 166 ugdymo dienos (2017 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. gegužės 25 d.).

 

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

Vasaros atostogos I–III klasės mokiniams: 2018 m. birželio 18 d.–2018 m. rugpjūčio 31 d.

Vasaros atostogos IV klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

pusmečiai:

1-asis 2017-09-01 iki 2018-01-28;

2-asis 2018-01-29 iki 2018-06-15, IV klasė 2-asis 2018-01-29 iki 2018-05-25;

 

trimestrai:

1-asis 2017-09-01 iki 2017-11-30,

2-asis 2017-12-01 iki 2018-02-28,

3-iasis 2018-03-01 iki 2018-06-15.