Alumnai

 

1918–1919

1919–1920

1920–1921

1921–1922

1922–1923

1923–1924

1924–1925

1925–1926

1926–1927

1927–1928

19281929

1929–1930

1930–1931

1931–1932

1932–1933

1933–1934

1934–1935

1935–1936

1936–1937

1937–1938

1938–1939

1939–1940

1940–1941

1941–1942

1942–1943

   1943–1944

   1944–1945

   1945–1946

   1946–1947

   1948–1949

   1949–1950

   1950–1951

   1951–1952

   1952–1953

   1953–1954

   1954–1955

   1955–1956

   1956–1957

   1957–1958

   1958–1959

   1959–1960

   1960–1961

   1961–1962

   1962–1963

   1963–1964

   1964–1965

   1965–1966

   1966–1967

   1967–1968

   1968–1969

   1969–1970

   1970–1971

   1971–1972

   1972–1973

   1973–1974

   1974–1975

   1975-1976

   1976–1977

   1977–1978

   1978–1979

   1979–1980

   1980–1981

   1981–1982

   1982–1983

   1983–1984

   1984–1985

   1985–1986

   1986–1987

   1987–1988

   1988–1989

   1989–1990

   1990–1991

  1991–1992

   1992–1993

   1993–1994

    1994–1995

  1995–1996

  1996–1997

  1997–1998

  1998–1999

  1999–2000

  2000–2001

  2001–2002

  2002–2003

  2003–2004

  2004–2005

  2005–2006

  2006–2007

  2007–2008

  2008–2009

  2009–2010

  2010–2011

  2011–2012

  2012–2013  

  2013–2014

 2014-2015

  2015-2016

  2016-2017

Skelbiame absolventų sąrašus nuo 1918 m. Sąrašai tikslinami – gimnazijos ir kituose archyvuose ieškoma ir tikslinama informacija apie mokinius, baigusius mūsų gimnaziją, istoriškai pavadintai šiais pavadinimais:

 • Lietuvių gimnazijos kurso pamokos (Jono Basanavičiaus, Mykolo Biržiškos, Povilo Gaidelionio Lietuvių gimnazijos kurso pamokos) (1915–1915)
  Pagrindas: „Lietuvių nukentėjusių dėl karo šelpti draugijos centro valdybos komiteto“ posėdžio 1915 m. rugsėjo 14/27 protokolas, „Lietuvių nukentėjusių dėl karo šelpti draugijos“ 1915 m. rugsėjo 28 dienos susirinkimas, „Lietuvių nukentėjusių dėl karo šelpti draugijos centro valdybos komiteto“ posėdžio 1915 rugsėjo 16/29 protokolas
 • Švietimo draugijos „Rytas“ Vilniaus lietuvių gimnazijos kurso pamokos (Vilniaus lietuvių gimnazijos kurso pamokos) (1915–1918)
  Pagrindas: Lietuvių Švietimo draugijos „Rytas“ 1915m. gruodžio 22 dienos, protokolas Nr.22
 • Vilniaus I-oji vyrų gimnazija (1918–1921)
  Pagrindas: Lietuvių Švietimo draugijos „Rytas“ Vilniaus Lietuvių gimnazijos pedagogų tarybos posėdžio 1918 12 07 protokolas, Lietuvių Švietimo draugijos „Rytas“ 1919 sausio 05 protokolas Nr.37
 • Vytauto Didžiojo gimnazija (1921–1938)
  Pagrindas: Vilniaus I-osios vyrų gimnazijos“ pedagogų tarybos posėdžio 1921m. rugpjūčio 22d.  protokolas
 • Vytauto Didžiojo privatinė koedukacinė gimnazija ir licėjus su lietuvių dėstomąja kalba (1938-1939)
  Pagrindas: Vilniaus Lenkų Švietimo kuratorijos 1938m. gegužės 16 d.  raštas Nr. 28279
 • Vilniaus Vytauto Didžiojo valstybinė berniukų gimnazija (1939–1940)
  Pagrindas: „Lietuvos švietimo ministro1938 m. lapkričio 18 d.  įsakymas Nr. 63
 • Vilniaus I vidurinė mokykla (1940–1941)
  Pagrindas: Lietuvos TSR švietimo komisaro 1940 09 27  įsakymas Nr. B/Nr.101  
 • Vilniaus I berniukų gimnazija (1941–1949)
  Pagrindas: Lietuvos švietimo komisaro 1941 07 26  įsakymas Nr. Nr.105
 • Vilniaus I vidurinė mokykla (1949–1957)
  Pagrindas: Lietuvos TSR švietimo ministro 1949 08 30  įsakymas Nr. Nr.208a
 • Vilniaus Antano Vienuolio vidurinė mokykla (1957–1999)
  Pagrindas: „LKP CK“  sekretoriatas pritarė, 1957 X 10 protokolas Nr. 44, „Lietuvos TSR Ministrų Tarybos“ 1957 12 10  nutarimas Nr.581, Lietuvos TSR švietimo ministro 1957 12 14  įsakymas Nr. Nr.2022
 • Vilniaus Antano Vienuolio gimnazija (1999–2005)
  Pagrindas: Lietuvos švietimo ministerijos ministro 1999 06 11  įsakymas Nr.760 )
 • Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija nuo 2005
  Pagrindas: Vilniaus miesto tarybos 2005 02 11 sprendimas Nr.1-794, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kultūros ir sporto departamento švietimo skyriaus vedėjo raštas 2005 06 01 Nr. A140- 988 (22KSO-1)

Prašome prisijungti prie sąrašų tikslinimo. Turėdami informacijos, ją pateikite direktoriaus pavaduotojai Rimai Murmaitei murmaite@gmail.com.