Alumnai

Dėl sąrašų prašome kreiptis į gimnazijos administraciją. Sąrašai tikslinami – gimnazijos ir kituose archyvuose ieškoma ir tikslinama informacija apie mokinius, baigusius mūsų gimnaziją, istoriškai pavadintai šiais pavadinimais:

 • Lietuvių gimnazijos kurso pamokos (Jono Basanavičiaus, Mykolo Biržiškos, Povilo Gaidelionio Lietuvių gimnazijos kurso pamokos) (1915–1915)
  Pagrindas: „Lietuvių nukentėjusių dėl karo šelpti draugijos centro valdybos komiteto“ posėdžio 1915 m. rugsėjo 14/27 protokolas, „Lietuvių nukentėjusių dėl karo šelpti draugijos“ 1915 m. rugsėjo 28 dienos susirinkimas, „Lietuvių nukentėjusių dėl karo šelpti draugijos centro valdybos komiteto“ posėdžio 1915 rugsėjo 16/29 protokolas
 • Švietimo draugijos „Rytas“ Vilniaus lietuvių gimnazijos kurso pamokos (Vilniaus lietuvių gimnazijos kurso pamokos) (1915–1918)
  Pagrindas: Lietuvių Švietimo draugijos „Rytas“ 1915m. gruodžio 22 dienos, protokolas Nr.22
 • Vilniaus I-oji vyrų gimnazija (1918–1921)
  Pagrindas: Lietuvių Švietimo draugijos „Rytas“ Vilniaus Lietuvių gimnazijos pedagogų tarybos posėdžio 1918 12 07 protokolas, Lietuvių Švietimo draugijos „Rytas“ 1919 sausio 05 protokolas Nr.37
 • Vytauto Didžiojo gimnazija (1921–1938)
  Pagrindas: Vilniaus I-osios vyrų gimnazijos“ pedagogų tarybos posėdžio 1921m. rugpjūčio 22d.  protokolas
 • Vytauto Didžiojo privatinė koedukacinė gimnazija ir licėjus su lietuvių dėstomąja kalba (1938-1939)
  Pagrindas: Vilniaus Lenkų Švietimo kuratorijos 1938m. gegužės 16 d.  raštas Nr. 28279
 • Vilniaus Vytauto Didžiojo valstybinė berniukų gimnazija (1939–1940)
  Pagrindas: „Lietuvos švietimo ministro1938 m. lapkričio 18 d.  įsakymas Nr. 63
 • Vilniaus I vidurinė mokykla (1940–1941)
  Pagrindas: Lietuvos TSR švietimo komisaro 1940 09 27  įsakymas Nr. B/Nr.101  
 • Vilniaus I berniukų gimnazija (1941–1949)
  Pagrindas: Lietuvos švietimo komisaro 1941 07 26  įsakymas Nr. Nr.105
 • Vilniaus I vidurinė mokykla (1949–1957)
  Pagrindas: Lietuvos TSR švietimo ministro 1949 08 30  įsakymas Nr. Nr.208a
 • Vilniaus Antano Vienuolio vidurinė mokykla (1957–1999)
  Pagrindas: „LKP CK“  sekretoriatas pritarė, 1957 X 10 protokolas Nr. 44, „Lietuvos TSR Ministrų Tarybos“ 1957 12 10  nutarimas Nr.581, Lietuvos TSR švietimo ministro 1957 12 14  įsakymas Nr. Nr.2022
 • Vilniaus Antano Vienuolio gimnazija (1999–2005)
  Pagrindas: Lietuvos švietimo ministerijos ministro 1999 06 11  įsakymas Nr.760 )
 • Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija nuo 2005
  Pagrindas: Vilniaus miesto tarybos 2005 02 11 sprendimas Nr.1-794, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kultūros ir sporto departamento švietimo skyriaus vedėjo raštas 2005 06 01 Nr. A140- 988 (22KSO-1)

Prašome prisijungti prie sąrašų tikslinimo. Turėdami informacijos, ją pateikite direktoriaus pavaduotojai Rimai Murmaitei murmaite@gmail.com.