Mokytojai

MOKYTOJŲ IR KITŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS 2017 – 2018 m.

 
Vardas, pavardė Pareigos, dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija         El. pašto adresas

 

Oksana Aleksejeva Matematika, informacinės technologijos;  mokytoja  oksana.oksii@gmail.com
Janina Antanėlienė Teatras; mokytoja ekspertė  jmatekonyte@gmail.com
Inga Andrijauskienė

 

Prancūzų kalba; mokytoja,

techninių (IT) mokymo priemonių specialistė

inga.andrijauskiene@hotmail.com
Rasa Balnienė Chemija; mokytoja metodininkė  rasabalniene@gmail.com
Danutė Bareikienė Ekonomika; mokytoja metodininkė  d.bareikiene@essc.lt
Jolanta Barščauskaitė     III klasių kuratorė barscauskaitejolanta3@gmail.com
Linas Budrys Kūno kultūra; mokytojas metodininkas  lbudrys@gmail.com
Vytautas Butkus Geografija; mokytojas ekspertas  vyt.butkus@gmail.com
Goda Skirmantė Čiplytė Anglų kalba; mokytoja metodininkė  godaciplyte34@gmail.com
Liucija Čiuladienė Lietuvių kalba; mokytoja metodininkė  liucija.ciuladiene@gmail.com
Birutė Dambrauskienė Vokiečių kalba; mokytoja metodininkė  birutedambr@gmail.com
Alicija Dulko Rusų kalba; mokytoja metodininkė  alicjadulko@yahoo.com
Ignas Dzedulionis Dailė; mokytojas  ignas.dze@gmail.com
Jūratė Gedienė Braižyba; vyresnioji mokytoja  jurate.gediene@gmail.com
Aurimas Galvelis Neformalusis ugdymas (gitaros pamokos)  aurimas.galvelis@gmail.com
Rimvydas Ginkus Socialinis pedagogas  rimvydas.ginkus@gmail.com
Elza Griškevič Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Informacinės technologijos; mokytoja metodininkė

 griskevic@yahoo.com
Gintaras Inta                         Etika, filosofija; mokytojas gintaras.inta@gmail.com
Laurynas Jacevičius          Socialinis pedagogas laurynas.jacevicius@gmail.com
Ana Jankelevič Rusų kalba; mokytoja ekspertė  anna.jankelevic@gmail.com
Laimutė Janulionienė Kūno kultūra; mokytoja metodininkė  laimut.janulionien@gmail.com
Eduardas Juška Matematika; vyresnysis mokytojas  matburelis@gmail.com
Dalia Gaidelienė Lotynų kalba, anglų kalba; mokytoja  nedalia@gmail.com
Nijolė Kalinkaitė Matematika; mokytoja metodininkė nijole.kalinkaite@gmail.com
Marijus Kazlauskas Lietuvių kalba; mokytojas metodininkas  marijus73@gmail.com
Gražina Valicka Fizika; mokytoja metodininkė  grazinavalicka@yahoo.com
Rytis Komičius Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Neformaliojo ugdymo (šokio) mokytojas

 rytis.komicius@gmail.com
Violeta Kundrotienė Biologija; mokytoja ekspertė  violetakund@gmail.com
Živilė Liepynaitienė Technologijos; vyresnioji mokytoja
Jūratė Litvinaitė Istorija; mokytoja ekspertė  jurateist@gmail.com
Sigutė Macijauskaitė Informacinės technologijos; vyresnioji mokytoja  sigute.macijauskaite@gmail.com
Vilija Malonaitienė Istorija; mokytoja metodininkė  vilimalo@takas.lt
Daiva Martikonienė Etika; vyresnioji mokytoja, IV klasių kuratorė  daiva.martikoniene@gmail.com
Anna Mažuolienė Matematika; mokytoja ekspertė  anna.mazuoliene@gmail.com
Elena Medzevičienė Kūno kultūra; mokytoja metodininkė  elena_medzeviciene@yahoo.com
Danutė Miklienė              Matematika, mokytoja metodininkė danutemikliene@gmail.com
Ineta Medeliauskaitė-Pakalniškė I klasių kuratorė

Žmogaus sauga, mokytoja

 i.medeliauskaite@gmail.com
Vilius Mincevičius Chemija; mokytojas ekspertas
Rima Veronika Murmaitė Direktoriaus pavaduotoja

Matematika; mokytoja metodininkė

 murmaite@gmail.com
Tomas Moška Neformalusis ugdymas (IT pamokos) tomas@tsociety.io
Rūta Neverdauskaitė         Tikyba, mokytoja ruta.neverdauskaitė@gmail.com
Juozas Padvelskis Matematika, vyresnysis mokytojas  juozas.padvelskis@gmail.com
Zita Pakalniškienė Kūno kultūra; mokytoja metodininkė  zitapakalniskiene@gmail.com
Danutė Bronė Puchovičienė Direktorė

Matematika; mokytoja metodininkė

 vdg1915@gmail.com
Danuta Railienė Technologijos; mokytoja, II klasių kuratorė  danute.railiene@gmail.com
Rima Razmienė Lietuvių kalba; mokytoja metodininkė  rima.razmiene@yahoo.com
Asta Rinkevičienė Anglų kalba; mokytoja metodininkė  rinkeviciene.asta@gmail.com
Rima Rybnikova Anglų kalba; mokytoja metodininkė  rima.rybnikova@gmail.com
Agneta Sarafinaitė Muzika; vyresnioji mokytoja  a.sarafinaite@gmail.com
Danguolė Skladaitienė Chemija, biologija;  mokytoja metodininkė  skladaitiene@gmail.com
Ardas Skladaitis Fizika; mokytojas metodininkas  skladaitis@gmail.com
Audronė Stanienė Choreografija; mokytoja metodininkė  staniene.audrone@gmail.com
Dalia Statkienė Istorija; vyresnioji mokytoja  statkus4@aol.com
Laimutė Valantiejienė Lietuvių kalba; mokytoja metodininkė
Danutė Miceikienė Socialinė pedagogė  danute.miceikiene@gmail.com
Jolanta Meškauskienė Psichologė  steiblytej@gmail.com
Dalia Tarabildienė Muzikos mokytoja (solinis dainavimas)  dalia_post@gmail.com
Vitalija Brazdžiuvienė Bibliotekos vedėja  vitviter@gmail.com