Metodinė taryba

1. Violeta Kundrotienė metodinės tarybos pirmininkė

2.

Anna Mažuolienė                           matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

 

3.

Liucija Čiuladienė lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

 

4.

Laimutė Janulionienė kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas

 

5.

Danguolė Skladaitienė gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

 

6.

Ana Jankelevič užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

 

7.

Jūratė Litvinaitė socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės

pirmininkė

 

8.

Agneta Sarafinaitė menų metodinės grupės pirmininkė

 

Metodinės tarybos veiklos planas 2018-2019m.