MOKINIŲ, KVIEČIAMŲ MOKYTIS, SĄRAŠAI

I MOKINIŲ PRIĖMIMO ETAPAS (BIRŽELIO 8 D.)

Mokinių, priimtų į I gimnazijos klasę, sąrašas

Mokinių, priimtų į II gimnazijos klasę, sąrašas

Mokinių, priimtų į III gimnazijos klasę, sąrašas

Mokinių, priimtų į IV gimnazijos klasę, sąrašas

Numatomų susitikimų mokymo(si) sutarčiai pasirašyti laikai:

2018 m. birželio 14 d. 18.00 val.

2018 m. birželio 15 d. 18.00 val.

Dėmesio! Į susitikimą atvyksta tik į gimnaziją priimtas mokinys su bent vienu iš savo tėvų. Visų mokinių, kviečiamų mokytis gimnazijoje, tėvai, gavę priėmimo komisijos laišką dėl registravimosi susitikimui, pasirenka jiems labiausiai tinkamą laiką.

II MOKINIŲ PRIĖMIMO ETAPAS (BIRŽELIO 15 D.)

Mokinių, priimtų į I gimnazijos klasę, sąrašas

Mokinių, priimtų į II gimnazijos klasę, sąrašas (laisvų vietų nėra)

Mokinių, priimtų į III gimnazijos klasę, sąrašas (laisvų vietų nėra)

Mokinių, priimtų į IV gimnazijos klasę, sąrašas (laisvų vietų nėra)

Numatomas susitikimo mokymo(si) sutarčiai pasirašyti laikas:

2018 m. birželio 28 d. 18.00 val.

Dėmesio! Į susitikimą atvyksta tik į gimnaziją priimtas mokinys su bent vienu iš savo tėvų. Visų mokinių, kviečiamų mokytis gimnazijoje, tėvai, gavę priėmimo komisijos laišką dėl registravimosi susitikimui, pasirenka jiems labiausiai tinkamą laiką.

III MOKINIŲ PRIĖMIMO ETAPAS (BIRŽELIO 22 D.)

Mokinių, priimtų į I gimnazijos klasę, sąrašas (laisvų vietų nėra)

Mokinių, priimtų į II gimnazijos klasę, sąrašas (laisvų vietų nėra)

Mokinių, priimtų į III gimnazijos klasę, sąrašas (laisvų vietų nėra)

Mokinių, priimtų į IV gimnazijos klasę, sąrašas (laisvų vietų nėra)

Numatomas susitikimo mokymo(si) sutarčiai pasirašyti laikas:

2018 m. birželio 28 d. 18.00 val.

Dėmesio! Į susitikimą atvyksta tik į gimnaziją priimtas mokinys su bent vienu iš savo tėvų. Visų mokinių, kviečiamų mokytis gimnazijoje, tėvai, gavę priėmimo komisijos laišką dėl registravimosi susitikimui, pasirenka jiems labiausiai tinkamą laiką.

IV MOKINIŲ PRIĖMIMO ETAPAS (RUGPJŪČIO 22 D.)

Mokinių, priimtų į I gimnazijos klasę, sąrašas (laisvų vietų nėra)

Mokinių, priimtų į II gimnazijos klasę, sąrašas (laisvų vietų nėra)

Mokinių, priimtų į III gimnazijos klasę, sąrašas:

  1. MOK-27895
  2. MOK-30352
  3. MOK-30615
  4. MOK-30616

Mokinių, priimtų į IV gimnazijos klasę, sąrašas (laisvų vietų nėra)

Numatomas susitikimo mokymo(si) sutarčiai pasirašyti laikas:

2018 m. rugpjūčio 28 d. 18.00 val.

Dėmesio! Į susitikimą atvyksta tik į gimnaziją priimtas mokinys su bent vienu iš savo tėvų. Visų mokinių, kviečiamų mokytis gimnazijoje, tėvai, gavę priėmimo komisijos laišką dėl registravimosi susitikimui, pasirenka jiems labiausiai tinkamą laiką.