Mokinių priėmimas į I gimnazijos klasę

 

BENDROJI INFORMACIJA

 1. Mokiniai į gimnaziją priimami, vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.
 2. Prašymai pildomi ir pateikiami tik internetu per Vilniaus miesto savivaldybės e. sistemą.
 3. Tėvai, kurie neturi galimybės užpildyti prašymą elektroniniu būdu, gali atvykti į gimnaziją. Su savimi būtina turėti el. bankininkystės duomenis arba el. parašą.
 4. Prašymai teikiami nuo 2018 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
 5. Prašymai gimnazijoje nagrinėjami 2018 m. birželio 1-30 d.
 6. Prašymai mokytis nagrinėjami gimnazijoje gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip gegužės 31 d.
 7. Sprendimą dėl asmens priėmimo pagal e. sistemoje pateiktą asmens prašymą ir pateiktus dokumentus  priima gimnazijos mokinių priėmimo komisija.
 8. Informacija apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama automatiniu būdu e. sistemoje (duomenys atnaujinami kartą per mėnesį pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos Gyventojų registro duomenis).
 9. Pirmiausiai priimami mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.
 10. Mokiniai gali pasirinkti vieną iš gimnazijoje siūlomų profilių. Jį būtina nurodyti e. sistemoje (papildomos informacijos skiltyje).
 11. Informaciją apie mokinių priėmimą teikia direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rytis Komičius (tel. nr. +37067377226, el. p. adresas – rytis.komicius@gmail.com).
 12. Mokiniai priimami pagal suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių, kuris pateikiamas žemiau:

 

PRIĖMIMO Į 9 KLASĘ PIRMUMO KRITERIJAI (BENDROJO UGDYMO KLASĖS)

 

PAPILDOMI KRITERIJAI STOJANT Į 9 KLASES PAGAL KONKRETŲ PROFILĮ

 medicina  biochemija  inzinerija  it
MEDICINOS PROFILIS BIOCHEMIJOS PROFILIS INŽINERIJOS PROFILIS IT PROFILIS
 uzsienio kalbu  meninis  sporto  socialinio ugdymo
UŽSIENIO KALBŲ PROFILIS MENINIO UGDYMO PROFILIS SPORTO PROFILIS SOCIALINIŲ MOKSLŲ PROFILIS

 

INFORMACIJA, KURI BUVO SKELBTA ATVIRŲ DURŲ DIENOS RENGINYJE

 

Daugiau informacijos apie mokinių priėmimą:

Rytis Komičius

Mokinių priėmimo komisijos pirmininkas

priemimokomisija.vvdg@gmail.com

+370 673 77226