Mokyklinė žurnalistika

Mokyklinė žurnalistika yra tradicinis gimnazijos būrelis, kuriame susitinka mokiniai, savo ateitį siejantys su žurnalistika. Būrelio veikla yra daugiau praktinė nei teorinė, o mokinių veiklos rezultatas – vis naujas leidinio „VVDG kronikos“ numeris – periodiškai matomas visai gimnazijos bendruomenei.

 

Siūlomos galimybės

Pasirinkę lankyti mokyklinės žurnalistikos būrelį, mokiniai galės:

lavinti komunikacijos ir savarankiškumo įgūdžius;

ugdyti kūrybiškumą ;

atrasti saviraiškos galimybes;

tobulinti rašymo įgūdžius;

domėtis  profesine žurnalistika;

kritiškai mąstyti.

 

Veiklos formos

Numatomos išvykos į leidyklas ir įdomūs susitikimai;

rengiami žurnalistiniai bandymai ir eksperimentai;

kūrybinės dirbtuvės ir talkininkavimas kuriant VVDG kronikas.

vvdg_2015_lapkritis_kronikos_virselis