Šokio studija „Dance vision“

stendas felicija dv

„Dance vision“ yra kitokia šokio studija, nes jos veiklos formatas yra tarytum kūrybinė laboratorija, kurioje jaunieji šokėjai mokydamiesi ir praktiškai atlikdami įvairių šokio stilių judesius bei choreografines kompozicijas nuolat ruošiasi įvairiems jausmingiems, energingiems ir abejingų žiūrovų nepaliekantiems šokio pasirodymams, dalyvauja konkursuose ir renginiuose, vykdo projektus ir savo veikla orientuojasi ne į pelną, bet į meilės šokiui sklaidą visuomenėje, ypač tose vietose, kur šokio grožį pamatyti galimybių mažiau.

Šokio studijoje „Dance vision” derinant įvairius šokio žanrus, stilius, judesius ieškoma visų šių stilių įvairovės sintezės. Choreografinės kompozicijos kuriamos bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo tarp choreografo ir šokėjo pricipais, o šių choreografinių kompozicijų tikslas vienas – šokant gyvenimą, šokiu išreiškiant mintis, nuotaikas, istorijas, vertybes, asmenybes ar visuomenines aktualijas, pasiekti žiūrovą ir laimėti jo simpatiją. Todėl ir pavadinimas „Dance vision“ studijoje suprantamas kaip tobulai žmogaus kūno atliekamo judesio, muzikos ritmo ir minties išraiškos sintezė, virstanti į šokio, kaip šios sintezės produkto, žiūrovui transliuojamą viziją.

Mūsų studijoje yra laukiami visi, kurie myli šokį, nebijo iššūkių ir turi stiprų norą tobulėti ir augti ne tik kaip šokėjai, atlikėjai ar menininkai, bet ir kaip asmenybės.

Studijos el.puslapis:
http://www.dancevision.lt

Studijos facebook paskyra:
https://www.facebook.com/studijadancevision

Studijos youtube kanalas:
https://www.youtube.com/channel/UC9BGQy1kAGE7zjdyYRJdsQw