Choras „Fortūna“

Choras „Fortūna“ yra tradicinis gimnazijos būrelis. Kiekvienais metai chorą lankyti pasirenka didelė mokinių dalis. Su mokytoja Agneta Sarafinaite būrelio nariai dirba individualiai, grupėmis ir su visu kolektyvu. Užsiėmimai yra kryptingi ir profesionaliai organizuojami, todėl choras „Fortūna“ dažnai pasirodo gimnazijos renginiuose, dalyvauja konkursuose.

CHORAS