Seniūnų taryba

2017 -2018 m.m. Seniūnų taryba

Seniūnų tarybos pirmininkė – Mišel Karolina Nikolajeva (el. p. adresas:  karolinanikolajeva1595@gmail.com).

Seniūnų tarybą kuruoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rytis Komičius (el. p. adresas: rytis.komicius@gmail.com).

F87D648E-56B4-4CC6-B6DC-71F5F012885C

Seniūnų tarybos nariai:

Vardas ir pavardė Klasė
Erika Vičaitė 1a
Urtė Sakalauskaitė 1b
Airė Krukauskaitė 1c
Neda Mockutė 1d
Gustas Lukauskas 1e
Emilija Kazlovskytė 1f
Emilija Sikorskytė 2a
Martynas Marma 2b
Ieva Jakštaitė 2c
Gabija Šaltmerytė 2d
Vilnius Jokubaitis 2e
Mišel Karolina Nikolajeva 3a
Gabija Zigmantaitė 3b
Martynas Striška 3c
Viktorija Borovikovaitė 3d
Akvilė Stundytė 3e
Veronika Valutaitė 3f
Ugnė Antanaviciūtė 4a
Živilė Puospėkaitė 4b
Saulė Gikaitė 4c
Ieva Vengrovskaja 4d
Lina Ralytė 4e

 

Seniūnų tarybos veiklos programa 2017-2018 m.m.

Tikslas – kurti erdvę, kurioje būtų gera ir saugu būti bei mokytis.

Eil.nr Veiklos pavadinimas Veiklos atlikimo terminas Atsakingas asmuo Atsiskaitymo forma
1. Informaciniai susirinkimai antradienį po keturių pamokų 127 kabinete. 2017/2018 metai Mišel Karolina Nikolajeva Protokolas
2. Mokytojų diena 2017.10.02/ 2017.10.05 Saulė Gikaitė

Mišel Karolina Nikolajeva

Ieva Vengrovskaja

Protokolas
3. Valentino diena 2017.02.14 Emilija Sikorskytė

Ieva Jakštaitė

Protokolas
4. 100-dienis 2017.09.01-2018. Martynas Striška

Akvilė Stundytė

Veronika Vaalutaitė

Nuotraukos, protokolas
5. Apibentrinamieji posėdžiai kas du mėnesius (antro mėnesio pabaigoje):

·         2017.10.24 Tema: aptarti mokinių aktyvumą pamokose bei motyvaciją mokytis.

·         2017.12.19 Tema: Sukurti ir aptarti VVDG bendruomenės nario kodeksą.

·         2018.02.27 Tema: Pirmokų-trečiokų mentorystė (globojimas).

·         2018.04.24 Tema: Klasių vidaus prolemų aptarimasir jų sprendimo būdų paieška.

·         2018.06.05 Tema: Visų 2017/2018 mokslo metų aptarimas. Įvertinami ST veiklos rezultatai ir numatomi galimi tikslai kitiems metams.

2017/2018 Mišel Karolina Nikolajeva Protokolas, nuotraukos
6. Vidiniai mokymai 2017/2018 Mišel Karolina Nikolajeva Protokolas
7. Apklausos dėl mokyklos mikroklimato, patyčių, krūvio kiekio, bendravimo su mokytojais ir t.t. 2017/2018 Martynas Strička

Gabija Zigmantaitė

Urtė Sakalauskaitė

Vilius Jokubaitis

 

Rezultatai, statistika, išvados
8. Pirmokų- trečiokų mentorystė 2017.12 pradžia Mišel Nikolajeva

Neda Mockutė

Veronika Valutaitė

Protokolas, nuotraukos , apklausa