Viešieji pirkimai

 

Viešuosius pirkimus gimnazija atlieka vadovaudamasi „Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu“, skelbiamu šiuo adresuhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753

Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas

VVDG mažos vertės pirkimų organizavimo tvarka 2018

VVDG pirkimų organizavimo taisyklės 2018 09 03 

Stiklinių pertvarų pirkimo eilės sudarymo protokolas 2018

Stiklinių pertvarų pirkimo vokų atplėšimo protokolas 2018

„Mokomosios programos“ pirkimo vokų atplėšimo protokolas 2018

„Švietimo ir mokymo paslaugos“ pirkimo vokų atplėšimo protokolas 2018

Inžinerinių sistemų priežiūros paslaugų mažos vertės pirkimo pažyma 2018

Vadovėlių pirkimo vokų atplėšimo protokolas 2018

Vadovėlių pirkimo eilės sudarymo protokolas 2018

Viešojo pirkimo „Autobuso su vairuotoju“ nuomos paslaugos eilės sudarymo protokolas 2018

„Autobuso su vairuotoju“ nuomos paslaugos pirkimo vokų atplėšimo protokolas 2018