Fondas

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos labdaros ir paramos fondas

      Fondas, pagal tuometinį mokyklos pavadinimą vadintas A. Vienuolio vidurinės mokyklos labdaros ir paramos fondu, buvo įkurtas 1997 m. spalio 14 d.  Pirmasis jo vadovas  buvo Vytautas Trinkūnas, tėvų komiteto pirmininkas. Po ugdymo įstaigos reorganizavimo keitėsi ir fondo pavadinimas. 2009 m. spalio 5 d. Juridinių asmenų registro centre jis perregistruotas kaip Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos labdaros ir paramos fondas. Fondo pirmininkas yra Viktor Pavtel. Pagrindinis fondo veiklos tikslas – labdaros ir paramos bei kitokios pagalbos teikimas Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijai mokslo, kultūros, švietimo, sporto, edukacinių erdvių tobulinimo ir kitose ugdymo procesui naudingose srityse. Fondas yra ne pelno organizacija, jo veiklos tikslas yra tenkinti viešuosius interesus. Informacija apie gautas lėšas ir jų panaudojimą pateikiama visuotiniame susirinkime, skelbiama gimnazijos interneto puslapyje.

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos sąskaita, į kurią galima pervesti labdarą, paramą ir 2 proc. pajamų mokesčio 

 
Paramos gavėjo pavadinimas Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija
Buveinės adresas Augustijonų g. 8/10, LT-01127 Vilnius
Banko pavadinimas DNB bankas, Vilniaus filialas
Banko kodas 40100
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT65 4010 0424 0398 5035

 

 

PARAMOS, LABDAROS, PROJEKTINĖS VEIKLOS FINANSINĖ ATASKAITA

UŽ 2015 METUS

Įplaukos: 26,076,4 Eur
1. Likutis iš 2014 m. 6472,2 Eur
2. 2 % 3832,7 Eur
3. Projektai, parama, labdara 15771,5 Eur
4. Likutis perkeltas į 2016 m. 3995,36 Eur (apmokėtas įkūrėjų bareljefas)
Išlaidos: 22081,04 Eur (Siemens arenos koncerto reikmės)
Liko skola: 4922,95 Eur (už įgarsinimą)

PARAMOS, LABDAROS, PROJEKTINĖS VEIKLOS FINANSINĖ ATASKAITA

UŽ 2016 METUS

Įplaukos: 14298,12 Eur
1. Likutis iš 2014 m. 3995,36 Eur
2. 2 % 5523,24 Eur
3. Projektai, parama, labdara 4779,52 Eur
4. Likutis perkeltas į 2017 m. 4824,09 Eur
Išlaidos: 9474,46 Eur
-Projektai 2051,11 Eur
– Bareljefas 3000,00 Eur
– Įgarsinimo paslauga 4303,00 Eur
-Komisiniai 14,35 Eur
-Protų kovos 36,00 Eur
-7 mūzos 70,00 Eur