Darbo užmokestis

Duomenų apie Vilniaus miesto savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojų darbo užmokestį teikimo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo priedas

 

VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius  

2016 metai

 

2017 metai

Direktorius 1 1400 1700
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 1303 1185
Socialinis pedagogas 3 316 323
Psichologas 1 702 739
Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas 2 404 417
Duomenų bazės, elektroninio dienyno valdymo priežiūros specialistas 1 404 417
Bibliotekininkas 2 600 619
Mokytojas 60 800 825
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 2 244 268
Raštinės vedėjas (archyvaras) 1 350 482
Operatorius-sekretorius 2 175 200
Laborantas 1 350 417
Rūbininkas 2 70 76
Budėtojas – apsaugos darbuotojas 1 350 380
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2 350 380
Sargas 3 450 480
Kiemsargis 1 350 380
Valytoja 10 291 323

 Gimnazijos direktorė                                                                                     Danutė Puchovičienė