Darbo užmokestis

Duomenų apie Vilniaus miesto savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojų darbo užmokestį teikimo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo priedas

 

VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS

 

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2017

metai

2018 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius  

III ketv.

Direktorius 1700 1 1829
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1185 3 1103
Socialinis pedagogas 323 3 420
Techninių mokymo priemonių (IT) specialistas 417 3 225
Bibliotekininkas 619 2 643
Mokytojas 825 65 829
Sekretorius 200 2 211
Rūbininkas 76 2 160
Budėtojas – sargas 380 5 453
Pastatų prižiūrėtojas 380 3 422
Valytoja 323 8 333

 

Gimnazijos direktorė                                                                                       Danutė Puchovičienė

 

Darbo užmokestis 2017-2018