Darbo užmokestis

Duomenų apie Vilniaus miesto savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojų darbo užmokestį teikimo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo priedas

 

VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2016

metai

2017 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius  

III ketv.

Direktorius 1400 1 1400
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1303 3 1066
Socialinis pedagogas 316 2 323
Psichologas 702 1 732
Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas 404 2 417
Duomenų bazės, elektroninio dienyno valdymo priežiūros specialistas 404 1 417
Bibliotekininkas 600 2 619
Mokytojas 800 60 825
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 244 2 268
Raštinės vedėjas (archyvaras) 350 1 482
Operatorius-sekretorius 175 2 200
Laborantas 350 1 417
Rūbininkas 70 2 76
Budėtojas – apsaugos darbuotojas 350 1 380
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 350 2 380
Sargas 450 3 480
Kiemsargis 350 1 380
Valytoja 291 10 323

 

Gimnazijos direktorė                                                                                              Danutė Puchovičienė