Laisvos darbo vietos

Mokyklos pavadinimas: Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija.

Pareigybės pavadinimas: informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas, 1 et.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

1.  išsilavinimas – aukštasis universitetinis;

  1. mokėti dirbti su programa „ASC tvarkaraščiai“

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą.

 

Data, iki kurios pateikiami dokumentai: 2018-04-20

  Dokumentų pateikimo bei darbo vietos adresas: Augustijonų g. 8/10, Vilnius        
           
  Telefonas: raštinė +370 527 91305          
  El. paštas: rastine@vytautodidziojo.vilnius.lm.lt