Laisvos darbo vietos

Mokyklos pavadinimas: Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija.

Pareigybės pavadinimas: matematikos mokytojas

Darbo krūvis nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. – 14 savaitinių pamokų.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: – aukštasis universitetinis išsilavinimas;

– matematikos mokytojo kvalifikacija.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti: 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

 1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. pedagogo kvalifikaciją ir pedagoginį darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

 

Data, iki kurios pateikiami dokumentai: 2018 07 05.

***

Pareigybės pavadinimas: lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

Darbo krūvis nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. – 15 savaitinių pamokų.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: – aukštasis universitetinis išsilavinimas;

– lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacija.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti: 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

 1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. pedagogo kvalifikaciją ir pedagoginį darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

 

Data, iki kurios pateikiami dokumentai: 2018 07 05.

***

Pareigybės pavadinimas: anglų kalbos mokytojas

Darbo krūvis nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. – 24 savaitinės pamokos.

Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: – aukštasis universitetinis išsilavinimas;

– anglų kalbos mokytojo kvalifikacija.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti: 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

 1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. pedagogo kvalifikaciją ir pedagoginį darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

 

Data, iki kurios pateikiami dokumentai: 2018 07 05.

***
Pareigybės pavadinimas: istorijos mokytojas

Darbo krūvis nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. – 4 savaitinės pamokos.

Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: – aukštasis universitetinis išsilavinimas;

– istorijos mokytojo kvalifikacija.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti: 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

 1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. pedagogo kvalifikaciją ir pedagoginį darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

 

Data, iki kurios pateikiami dokumentai: 2018 07 05.

  Dokumentų pateikimo bei darbo vietos adresas: Augustijonų g. 8/10, Vilnius
  Telefonas: +370 527 91305
  El. paštas: rastine@vytautodidziojo.vilnius.lm.lt