Laisvos darbo vietos

Pareigybės pavadinimas: lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas,  0,75 et.

(15 savaitinių kontaktinių valandų; 7,5 savaitinės nekontaktinės valandos ir 7 savaitinės valandos bendruomenėje).

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

1. išsilavinimas – lietuvių kalbos ir literatūros dalyko aukštasis universitetinis;

2. mokytojo specialybė.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

Data, iki kurios pateikiami dokumentai: 2018-11-12

Dokumentus pateikti el. paštu: rastine@vytautodidziojo.vilnius.lm.lt

Darbo vietos adresas: Augustijonų g. 8/10, Vilnius

Telefonas: +370 5 2791305

——–

Pareigybės pavadinimas: psichologas,  1,5 et.

Darbo sutarties rūšis: terminuota (kol darbuotoja grįš iš gimdymo ir vaiko priežiūros atostogų)

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

1. išsilavinimas –aukštasis universitetinis;

2. psichologo specialybė.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

Data, iki kurios pateikiami dokumentai: 2018-11-12

Dokumentus pateikti el. paštu: rastine@vytautodidziojo.vilnius.lm.lt

Darbo vietos adresas: Augustijonų g. 8/10, Vilnius

Telefonas: +370 5 2791305