Dokumentai ir jų formos

Dokumentai

 1. VVDG strateginis planas 2018-2022
 2. Vidaus darbo tvarkos taisyklės
 3. Mokinio elgesio taisyklės
 4. Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas
 5. Turizmo renginių ir išvykų už gimnazijos ribų organizavimo tvarkos aprašas (Dokumento forma pildyti)

Dokumentų formos

 1. Prašymas dėl mokomojo dalyko / dalyko kurso keitimo
 2. Prašymas dėl vidurinio ugdymo dalykų ir jų kursų pasirinkimo
 3. Prašymas dėl atleidimo nuo mokomojo dalyko pamokų lankymo
 4. Prašymas dėl priėmimo į II-IV gimnazijos klases
 5. Prašymas dėl savarankiško naudojimosi gimnazijos erdvėmis
 6. Bendra prašymo forma