Profesinio informavimo taškas

Profesinio informavimo taškas (PIT) teikia profesinio informavimo paslaugas mokyklos mokiniams, jų tėvams bei pedagogams. Profesinis informavimas yra nuolat teikiama ir visiems prieinama paslauga, sudaranti sąlygas asmeniui priimti racionalius profesijos rinkimosi sprendimus, planuoti profesinę karjerą derinant saviraiškos bei individualius asmenybės tobulėjimo poreikius su darbo rinkos reikalavimais.

VVDG profesijos patarėjas – Nikolaj Polujanov

Individualios konsultacijos teikiamos 124 kab. arba n.polujanov@gmail.com