Biblioteka

2015 metų kovo 11 d. bibliotekai suteiktas Biržiškų vardas

                                    bibl1  

    Knygos mus žavi, mums kalba, pataria, jas su mumis sieja    kažkoks gyvas ir harmoningas artumas.
                                                             (Italų poetas ir filosofas Francesco Petrarca)

Vytauto Didžiojo gimnazijos biblioteka pradėjo kurtis gimnazijai persikėlus į naujas patalpas. Pradžia buvo sunki, nes „paveldėtas” fondas buvo tik labai maža dalis to, ką turėtų turėti biblioteka, kad bent minimaliai patenkintų skaitytojų poreikius. Šiuometu bibliotekoje yra virš 8 tūkst. knygų, periodinių bei kartografinių leidinių, CD, DVD, atskirą fondą sudaro vadovėliai bei mokomosios priemonės. Skaitykloje yra 7 kompiuteriai, spausdintuvas, kopijavimo aparatas, 10 keičiamų sieninių informacinių stendų. Šiuo metu juose parengta informacija tokiomis temomis:

  • Gimnazijų leidiniai
  • Su Vytauto Didžiojo vardu.
  • Knygos, iš kurių mokėsi mūsų tėvai ir seneliai.
  • Vasario 16-ajai ir kovo 11-ajai paminėti
  • Mykolas, Vaclovas ir Viktoras Biržiškos
  • K.Čiurlionio paveikslai

Bibliotekoje rengiamos teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus, eksponuojami gimnazistų dailės darbai. Taip pat vyksta naujai gautų leidinių pristatymai, apie įdomesnius informuojama gimnazijos leidinio „Kronikos“puslapiuose. Nuolat vyksta  makulatūros rinkimo akcija „Popieriuok“, knygų dovanojimo vaikų namams akcija.

 Pagrindinis bibliotekos fondo komplektavimo šaltinis- moksleivio krepšelio lėšos, taip pat  rėmėjų, mokytojų, mokinių bei jų tėvų dovanotos knygos. Gražia tradicija tapo abiturientų akcija „Išeidamas padovanok mokyklai knygą”. Kiekviena abiturientų klasė per Paskutinio skambučio šventę įteikia gimnazijai savo nuožiūra išrinktą knygą. Dabar bibliotekoje jau yra nemažai vertingų, antikvarinių knygų, kuriomis didžiuojamės.

bibl2 bibl3

Gyvename informacinėje visuomenėje, kai kiekvienam žmogui labai svarbu gebėti susirasti reikiamą informaciją  ir ja pasinaudoti.  Bibliotekoje įvairiose laikmenose kaupiamos  mokymo ir metodinės priemonės, enciklopedijos, žinynai, žodynai,  programinė, mokslinė ir laisvalaikio literatūra,  informacija apie egzaminus, aukštąsias mokyklas, profesijų pasirinkimą. Visos naujai patenkančios į biblioteką knygos yra įvedamos į elektroninį BIBLIO katalogą. Taip pat vykdoma retrokonversija, t.y. į elektroninį katalogą įvedami fonde esantys nekataloguoti leidiniai (išskyrus vadovėlius). Šiuo metu BIBLIO kataloge turime virš 6000 įrašų.

 Bibliotekos darbuotojai moko moksleivius ieškoti informacijos ne tik knygose, bet ir kompiuteriniuose informacijos šaltiniuose, duomenų bazėse, aiškina, kaip naudotis   kompiuterine  programa LIBIS, suteikiančia galimybę gauti informaciją apie tai, kokioje bibliotekoje skaitytojas gali rasti jam  reikalingą literatūrą. Gimnazijos biblioteka  turi tarpbibliotekinio abonemento (TBA) bilietą, todėl mes galime  skolintis  knygas iš Lietuvos Nacinalinės Martyno Mažvydo bei kitų viešųjų bibliotekų. Šia galimybe naudojasi besimokantys ar keliantys savo kvalifikaciją mokytojai ir įvairius projektus rengiantys mokiniai.

Gimnazijos biblioteka bendradarbiauja su Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centru,  organizuoja bendrus renginius.Tapo tradicija kasmet surengti moksleivių piešinių parodą kokia nors įdomia tema. Šiais metais paroda vadinosi „Vilniaus legendos byloja”. Patirtimi, idėjomis, reikalui esant, ir vadovėliais  keičiasi su kaimynystėje esančia Vilniaus Jėzuitų bei Užupio gimnazija.

bibl4 bibl5

Gimnazijos biblioteka – vieta informacijos paieškai, mokymuisi, atokvėpiui pertraukų metu . Čia galima rasti tai, ko mokiniui ir mokytojui labiausiai reikia: mokymo ir metodinių priemonių, informacijos šaltinių įvairiose laikmenose, enciklopedijų, žinynų, žodynų,  programinės ir mokslinės literatūros, laisvalaikio literatūros, informacijos apie egzaminus, aukštąsias mokyklas, profesinį informavimą.

Mokiniai gali ieškoti įvairiausios informacijos internete, spausdinti ar kopijuoti informaciją, jie yra nuolat konsultuojami bibliotekos darbuotojų . Bibliotekoje saugomi  mokinių parengti projektai, užduotys, vaizdinės priemonės, segtuvai. Bendruomenės nariai mokomi prasmingai naudotis informacinėmis technologijomis, stengiamasi sudaryti kuo geresnes sąlygas savarankiškam mokymuisi, savišvietai. Laukiami ir buvę moksleiviai, kurie baigė šią gimnaziją.

Biblioteka dirba kasdien 8.00  –  16.30 val.

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.

Bibliotekos darbuotojai:

Bibliotekininkė –  Vitalija Brazdžiuvienė (vitviter@gmail.com), 867377285

Bibliotekininkė – Dalia Statkienė

 

Svarbi informacija mokiniams

Vasaros skaitiniai (II klasių mokiniams)

Privalomi autoriai (III-IV klasių mokiniams)