Tėvų konsultavimas

2017–2018 M. M.

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/ RŪPINTOJŲ)
KONSULTAVIMAS VAIKO MOKYMOSI KLAUSIMAIS

 

Mokytojas konsultuoja mokinių tėvus (globėjus/rūpintojus) iš anksto numatytu laiku (konkrečią savaitės dieną ir valandą).

Konsultacijai reikia užsirašyti ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki konsultacijos telefonu (8 5) 279 1305 arba el. adresu rastine@vytautodidziojo.vilnius.lm.lt.

Registruotis galima kiekvieną darbo dieną iki 16 val.

Jei dėl svarbių priežasčių mokytojas į konsultaciją negali atvykti, jis privalo užsirašiusį asmenį informuoti nurodytu kontaktiniu telefonu.

Neatidėliotinais atvejais dėl konsultacijos tariamasi individualiai su mokytoju arba su klasės kuratoriumi.

Su gimnazijos administracija ir specialistais, suderinus atvykimo laiką, konsultuotis galima jų darbo valandomis.

Konsultacijos gali būti teikiamos ir telefonu ar elektroniniu paštu.