Sveikata

Galina Radzevič

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

318 kabinetas

Darbo laikas:

Pirmadienis – penktadienis – 8:00 – 14:12

Pietų pertrauka: 11:00 – 11:30

Kontaktai:

tel.: 8 659 65915

el.paštas: galarada@gmail.com

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą gimnazijoje:

  • teikia pirmąją medicininę pagalbą;
  • teikia sveikatingumo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams ir jų tėvams;
  • ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus;
  • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
  • teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
  • dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas;
  • teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūros pamokas – komplektuojant kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes, prižiūri gimnazijos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašus atsižvelgiant į jų sveikatos būklę;
  • užtikrina asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų įgyvendinimą;
  • vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuojant priemones epidemijai užkirsti.

Kita informacija: